BARISAN AHLI MAJLIS TERTINGGI PBPM

AHLI MAJLIS TERTINGGI PBPM

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.00.09 PM (2)

Haji Hassan bin Mohd Yatim

Pengerusi Negeri
Pulau Pinang

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.00.07 PM

Haji Idris bin Haji Mohd Ali

Pengerusi Negeri
Melaka

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.00.05 PM

Haji Alias bin Abdullah

Pengerusi Negeri
Sembilan

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.00.07 PM (1)

Haji Ahmad bin Mat Zainal

Timbalan Pengerusi Negeri
Perak

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.00.09 PM (1)

Haji Kukoh bin Jamani

Wakil Pengerusi Negeri Selangor

WhatsApp Image 2022-12-16 at 3.40.11 PM (1)

Mohamad bin Othman

Pengerusi Negeri
Terengganu

WhatsApp Image 2023-01-27 at 10.12.24 (1)

Haji Ahmad bin Awang

Pengerusi Negeri
Kuala Lumpur

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.00.09 PM

Abu Hassan bin Idris

Pengerusi Negeri
Kelantan

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.00.08 PM (2)

Mohd bin Hamzah

Wakil Pengerusi Negeri
Pahang

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.00.07 PM (2)

Haji Salleh bin Isnin

Pengerusi Negeri
Johor

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.00.08 PM

Umor bin Ismail

Wakil Pengerusi Negeri
Kedah

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.12.54 PM

Adam bin Ahmad

Wakil Pengerusi Negeri
Perlis

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.47.29 PM

Ag Yusof bin Ag Sapiah

Wakil Pengerusi Negeri Sabah

WhatsApp Image 2022-12-16 at 3.40.11 PM (1)

Haji Abang Narawi bin Abang Haris

Wakil Pengerusi Negeri
Sarawak

WhatsApp Image 2022-12-19 at 12.46.42 PM

Abd Razak bin Yaakob

AMT Dipilih (Negeri Pahang)

WhatsApp Image 2022-12-19 at 12.46.41 PM

Baain bin Mat Hassan

AMT Dipilih (Negeri Kedah)

WhatsApp Image 2022-12-19 at 12.46.40 PM (1)

Ibrahim bin Buntat

AMT Dipilih (Negeri Sembilan)

WhatsApp Image 2022-12-19 at 12.46.39 PM

Haji Misnan Bin Basri

AMT Dipilih (Negeri Kedah)

WhatsApp Image 2022-12-19 at 12.46.40 PM

Haji Husain bin Ngah

AMT Dipilih (Negeri Terengganu)

WhatsApp Image 2022-12-16 at 3.40.11 PM (1)

KOSONG

AMT Dipilih (Negeri Selangor)

WhatsApp Image 2022-12-19 at 12.46.39 PM (1)

Haji Saat bin Sirat

AMT Dipilih (Negeri Johor)

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.00.10 PM (1)

Ariffin bin Abu Zarin

AMT Dilantik (Negeri Kuala Lumpur)

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.00.08 PM (1)

Aziz bin Kamsin

AMT Dilantik (Negeri Kelantan)

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.00.11 PM

Abdul Halim bin Osman

AMT Dilantik (Negeri Melaka)

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.00.10 PM

Ibrahim bin Yahaya

AMT Dilantik (Negeri Pulau Pinang)

WhatsApp Image 2022-12-16 at 3.40.11 PM (1)

Idris bin Masri

AMT Dilantik (Negeri Perak)