PERBINCANGAN BERSAMA BANK BSN

PERBINCANGAN BERSAMA BANK BSN

06 Julai 2023

Perbincangan bersama Bank BSN berkaitan Pembiayaan Mikro dan Pinjamam Perniagaan untuk ahli-ahli PBPM bersama Vise President, Tn Mohd Azian bin Abu Samah, Tn Mohd Nazir Jasin serta dihadiri oleh Presiden PBPM, Dato’ Haji Mokhtar bin Omar bersama Setiausaha Agung, Tn Mohamed Lokman bin Mahmud.

FOTO