FUNGSI UTAMA PBPM

Persatuan ini adalah sebuah pertubuhan yang progresif, berjuang menurut lunas Undang-Undang Negara dan prinsip demokrasi yang diamalkan bagi tujuan menghasilkan cita-cita dan aspirasi Ahli, Rakyat dan Negara

Menyokong Kerajaan

Menyokong Kerajaan dalam segala dasar pentadibiran dan kegiatannya berlandaskan Undang-Undang bagi kestabilan dan kemakmuran Negara dalam segala bidang.

Mendukung Usaha Kerajaan

Mendukung usaha-usaha Kerajaan serta bersatu padu mempertahankan Perlembagaan Negara, Undang-Undang, Prinsip-prinsip Rukun Negara, keadilan dan hak asasi manusia.

Mempertahankan Bekas Polis

Mempertahankan dan mengekalkan kenangan dan kehormatan terhadap mereka-mereka yang pernah berjuang untuk membela dan menjaga kepentingan keamanan dan kedaulatan negara, bangsa dan agama, lebih-lebih lagi kepada mereka yang telah terkorban dan yang mendapat cacat cedera kerananya.

Bantuan kepada Bekas Polis

Memberikan bantuan dan pertolongan kepada ahli-ahli bekas polis dan tanggungan mereka yang berkehendakan bantunan dari segi kebajikan, semasa sihat, sakit atau cedera dan seterusnya, termasuk kemudahan perubatan, rawatan dan sebagainya